Εκδόσεις
 
Πατρικές Υπομνήσεις και παραινέσεις
Συγγραφέας: Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας & Χερρονήσου κ. Νεκτάριος
 
Αποστολικά
Συγγραφέας: πρωτ. Ευάγγελος Παχυγιαννάκης
 
Ο Μέγας Κανών. Ἀρωμα Πνευματικής Κατανύξεως
Συγγραφέας: πρωτ. Ευάγγελος Παχυγιαννάκης
 
Προσκυνητάριον Ἱερᾶς Μονῆς Καρδιωτίσσης Κερᾶς Πεδιάδος
Συγγραφέας: Κωνσταντῖνος Γιαπιτσόγλου, Ἀρχαιολόγος
Εκδόσεις: Ἱερά Μονή Καρδιωτίσσης Κερᾶς
 
Ἐπιστημονική Ἐπετηρίδα Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πέτρας & Χερρονήσου, τόμος 3ος
Εκδόσεις: Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πέτρας & Χερρονήσου

Κατεβάστε την ηλεκτρονική έκδοση της Επιστημονικής Επετηρίδας Τόμος Γ

 
 
 
Ἐπιστημονική Ἐπετηρίδα Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πέτρας & Χερρονήσου, τόμος 2ος
Εκδόσεις: Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πέτρας & Χερρονήσου
 
Ἱερά Ἀκολουθία τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς μετά εἰκοσιτεσσάρων οἴκων (χαιρετισμῶν)
Συγγραφέας: Εὐάγγελος Γ. Παχυγιαννάκης
 
Κύριε καί Δέσποτα τῆς ζωῆς μου... ἤτοι σχόλια στήν εὐχή τοῦ Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Συγγραφέας: Πρωτ. Εὐάγγελος Παχυγιαννάκης
 
'Επιστημονική 'Επετηρίδα Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πέτρας καί Χερρονήσου, τόμος 1ος
Εκδόσεις: Ἔκδοση Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πέτρας καὶ Χερρονήσου
 
Ἀποτυπώματα Κοινωνικοῦ καί Ἐκκλησιαστικοῦ Λόγου
Συγγραφέας: Πρωτ. Εὐάγγελος Παχυγιαννάκης
Εκδόσεις: Ἐνορίας Ἁγίας Τριάδος Ἁγίου Νικολάου Κρήτης
...προηγούμενο  1 2 3 4 5   επόμενο...
Επικοινωνία Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Created by iWorx