Εκδόσεις
 
Guide to the Monuments of Christian Faith
Συγγραφέας: Holy Metropolis of Petras and Cherronisos
Εκδόσεις: Holy Metropolis of Petras and Cherronisou with the support of the Holy Monastery of St. George Selinari, Neapolis 2006
 
Ὁδηγός μνημείων χριστιανικῆς πίστεως
Εκδόσεις: Ἔκδοση Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πέτρας καὶ Χερρονήσου, Νεάπολη 2008
 
Ὁδηγὸς Μνημείων Χριστιανικῆς Πίστης
Εκδόσεις: Ἔκδοση Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πέτρας καὶ Χερρονήσου
 
Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κουφῆς Πέτρας
Συγγραφέας: Ἀρχιμ. Τῖτος Ταμπακάκης
Εκδόσεις: Ἔκδοση Ἱ. Μονῆς Κουφῆς Πέτρας, Νεάπολη 2003
 
Τὰ Κρεμαστὰ, «Σκέπη τῶν πτερύγων τῶν Ταξιαρχῶν»
Συγγραφέας: Πρωτ. Εὐστράτιος Βλαχάκης
 
Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας τῆς Καρδιώτισσας
Συγγραφέας: Πρωτ. Εὐάγγελος Παχυγιαννάκης
Εκδόσεις: Ἔκδοση Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πέτρας καὶ Χερρονήσου
 
Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Τριάδος Ἀρετίου
Συγγραφέας: Ἀρχιμ. Εὐγένιος Ἀντωνόπουλος
Εκδόσεις: Ἔκδοση Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πέτρας καὶ Χερρονήσου
 
Εὐγένιος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης
Εκδόσεις: Ἐξεδόθη προνοίᾳ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πέτρας καὶ Χερρονήσου Νεκταρίου
Επιμέλεια: Ἀρχιμ. Εὐγενίου Ἀντωνοπούλου
 
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης Εὐγένιος καὶ ἡ Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης
Συγγραφέας: Μητροπολίτης Πέτρας καὶ Χερρονήσου Νεκτάριος
...προηγούμενο  1 2 3 4 5  
Επικοινωνία Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Created by iWorx