Γ Αρχιερατική Περιφέρεια

Γ΄ APXIEPATIKH ΠEPIΦEPEIA

 
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος:
Πρωτ. Χρύσανθος Πλευράκης

τηλ. 28440-31.670, κιν. 6973 223645.
 

47. Ἀβρακόντε – Ἱερός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεο­τόκου. Τ.Κ. 720 52. Ἐφημέριος: Ἀγαπάκης Ἐλευθέριος, τηλ. 31.354, 6979 306757.
 
48. Ἅγιος Γεώργιος – Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου. Τ.Κ. 720 52. τηλ. 31.670. Ἐφημέριος: Πλευράκης Χρύσανθος, τηλ. 6973 223645.
 
49. Ἅγιος Κωνσταντῖνος – Ἱερός Ναός Ἁγίου Χαραλάμπους. Τ.Κ. 720 52. Ἐφημέριος: Τσικαλᾶς Γεώργιος, τηλ. 6977 650929.
 
50. Ἅγιος Χαράλαμπος – Ἱερός Ναός Ἁγίου Χαραλάμπους. Τ.Κ. 720 52. Ἐφημέριος: Σμυρνάκης Ἀντώνιος, τηλ. 6977 784967.
 
51. Ἔξω Ποτάμοι – Ἱερός Ναός Τιμίου Σταυροῦ. Τ.Κ. 720 52. Ἐφημέριος: Μαρνέλλος Ἐμμανουήλ τηλ. 22.489, 28410-82244, 6972 011483.
 
52. Καμινάκι – Ἱερός Ναός Ἁγίας Παρασκευῆς. Τ.Κ. 720 52. Ἐφημέριος: Στραταντωνάκης Ἰωάννης, τηλ. 28410-21192, 6976 792672.
 
53. Κάτω Μετόχι – Ἱερός Ναός Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου. Τ.Κ. 720 52. Ἐφημέριος: Kαστιγάκης Ἐμμανουήλ, τηλ. 6979 482854.
 
54. Κουδουμαλιᾶς – Ἱερός Ναός Ἁγίων Δέκα Μαρ- τύρων. Τ.Κ. 720 52. Ἐφημέριος: Ἀγαπάκης Ἐλευθέριος, τηλ. 31.354, 6979 306757.
 
55. Λαγοῦ – Ἱερός Ναός Ἁγίου Παντελεήμονος. Τ.Κ. 720 52. Ἐφημέριος: Μπελέρης Δαμιανός, τηλ. 6977 948958.
 
56. Μαγουλᾶς – Ἱερός Ναός Ἁγίου Σπυρίδωνος. Τ.Κ. 720 52. Ἐφημέριος: Χατζάκης Ἰωάννης, τηλ. 31.129, 6979 045225.
 
57. Μαρμακέτο – Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου. Τ.Κ. 720 52. Ἐφημέριος: Τσιτερῆς Μάξιμος, τηλ. 22.363, 6986 648720.
 
58. Μέσα Λασιθάκι – Ἱερός Ναός Ἁγίων Ἀναργύρων. Τ.Κ. 720 52. Ἐφημέριος: Φαρσάρης Ἰωάννης, τηλ. 22.103, 6946 527153.
 
59. Μέσα Λασίθι – Ἱερός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. Τ.Κ. 720 52. Ἐφημέριος: Φαρσάρης Ἰωάννης, τηλ. 22.103, 6946 527153.
 
60. Μέσα Ποτάμοι – Ἱερός Ναός Γενεσ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 720 52. Ἐφημέριος: Μαρνέλλος Ἐμμανουήλ, τηλ. 28410-82244, 6972 011483.
 
61. Πινακιανός – Ἱερός Ναός Εἰσοδίων Θεοτόκου. Τ.Κ. 720 52. Ἐφημέριος: Μπελέρης Δαμιανός, τηλ. 6977 948958.
 
62. Πλάτη – Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου. Τ.Κ. 720 52. Ἐφημέριος: Νικόλαος Τσαμάνδουρας, τηλ. 28440- 22355, κιν. 6937 289799.
 
63. Τζερμιάδες – Ἱερός Ναός Ἁγίας Ἄννης. Τ.Κ. 720 52. Τηλ. 22.029. Ἐφημέριος: Καστρινάκης Ἀρσένιος, τηλ. 22.060, 6987 141470.
 
64. Ψυχρό – Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἀθανασίου καί Κυρίλλου. Τ.Κ. 720 52. Ἐφημέριος: Χατζάκης Ἰωάννης, τηλ. 31.129, 6979 045225.
 

 

Επικοινωνία Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Created by iWorx