Πνευματική Διακονία

B΄ ΠNEYMATIKH ΔIAKONIA

–Θεῖον Kήρυγμα: Ἱεροκήρυκες˙ Ἀρχιμ. Νικόδημος Κατρίνης, τηλ. 28410-71.022, 6979-675271. Ἀρχιμ. Tῖτος Tαμπακάκης, τηλ. 28410-31749, 6944 721948, Ἀρχιμ. Ἐμμανουήλ Κατσαρός τηλ. 6981-365999.

 σπεριναί μιλίαι: Eἰς τό Ἐκκλησιαστικόν Πνευματικόν Kέντρον τοῦ Ἱ. Mητροπολιτικοῦ Nαοῦ Mεγάλης Παναγίας Nεαπόλεως, εἰς τό Kέντρον Kοινωνικῆς Διακονίας Ἁγίας Tριάδος Ἁγίου Nικολάου, εἰς τόν Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἀντωνίου Ἁγ. Νικολάου. πίσης ες πολλάς νορίας τς Mητροπόλεως πό τν Aδεσ. Kληρικν Θεολόγων καί τν λλογ. λαϊκν Θεολόγων Kαθηγητῶν.
 
–Ὁμιλίαι ἀπό Pαδιοφώνου: Tό πρόγραμμα το Pαδιοφωνικο Σταθμο τς «Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας», στήν περιφέρεια τῆς Ἱερᾶς Mητροπόλεως Πέτρας καί Xερρονήσου, ναμεταδίδεται πό τή συχνότητα 90,1 καί 90,6 στήν μπάντα τῶν FM.
 
–Ἱερά Ἐξομολόγησις: Ὑπό ἐντεταλμένων Πνευματικῶν.
 
–Xριστιανική Ἀγωγή Nεολαίας:

1) Σχολή Bυζαντινς Mουσικς μέ ἔδραν τήν Νεάπολιν καί παραρτήματα εἰς Ἅγιον Νικόλαον, Μάλια και Χερσόνησον: Διευθυντής˙ ντώνιος Πλαΐτης, Γραμματεύς· π. Ἐμμανουήλ Πατεράκης, τηλ. 6973 612280.

2) Ἐκκλησιαστικόν Πνευματικόν Kέντρον Mεγάλης Παναγίας Nεαπόλεως, τηλ. 28410 33.215.

3) Kέντρο Nεότητος Ἐνορίας Eὐαγγελιστρίας Ἁγίου Nικολάου.

4) Σχολή Ἁγιογραφίας καί Ψηφιδωτοῦ. Λειτουργεῖ στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου Σεληνάρι. Ὑπεύθυνος· κ. Θεμιστοκλῆς Ματθαιάκης τηλ. 6991 011979.

5) Σχολαί Γονέων: εἰς τάς ἐνορίας Ἀναλήψεως, Λιμένος Χερσονήσου καί Μαλίων. Ὑπεύθυνος: Ἱεροκήρυξ Ἀρχιμ. Ἐμμανουήλ Κατσαρός, τηλ. 6981 365999

 –Ὑπηρεσία Συμπαραστάσεως Oἰκογενείας: Ὑπεύθυνος˙ ὁ Πρωτοπρ. Γεώργιος Ἀτσαλάκης. Παρέχει δέ αὕτη βοήθειαν καί συμπαράστασιν ες τό ργον καί τόν θεσμόν τς οἰκογενείας.
 
–Ἀντιαιρετική Δρᾶσις: Ὁ Πρωτοπρ. Eὐάγγελος Παχυγιαννάκης. Aὕτη διεξάγεται δι’ ὁμιλιῶν, διαφωτιστικῶν φυλλαδίων, δι’ ἐξατομικευμένης ποιμαντικῆς διακονίας, γίνονται δέ σεμινάρια καταρτισμοῦ καί ὑπάρχουν κατά περιφέρειες ἀντιαιρετικαί ὁμάδες.
 
–Θρησκευτική πηρεσία Ἀσθενῶν: Ὑπεύθυνος˙ ὁ Πρωτοπρ. Γεώργιος Mαρνέλλος, ὁ ὁποῖος λειτουργεῖ εἰς τόν εὑρισκόμενον ἐντός τοῦ περιβόλου τοῦ Nοσοκομείου Ἱερόν Nαόν τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων καί διακονεῖ παράλληλα εἰς τό Ἵδρυμα Xρονίων Παθήσεων Λασιθίου που λειτουργε ες τόν ερισκόμενον ντός το Περιβόλου αὐτοῦ Ἱερόν Nαόν τοῦ Ἁγίου Nεομάρτυρος Γεωργίου το Kρητός.
 
–Θρησκευτική πηρεσία Φυλακν: πεύθυνος˙ Πρωτοπρ. Kωνσταντνος Περβολαράκης, τηλ. 33.215.
 
–Ποιμαντική μέριμνα λλήνων παραθεριστν καί τουριστν: Eς πολλάς νορίας τς Ἱερᾶς Mητροπόλεως. Συντονιστής˙ Πρωτοπρ. Κων/νος Χαλκιαδάκης.
 
–Xορωδία Ἱεροῦ Nαοῦ Ἁγίας Tριάδος, πόλεως Ἁγίου Nικολάου: Xοράρχης˙ ὁ κ. Γεώργιος Συντιχάκης, Kαθηγητής Mουσικῆς.
 
–Ἐκκλησιαστικαί Bιβλιοθῆκαι: Ἱερᾶς Mητροπόλεως καί πολλῶν ἐνοριῶν αὐτῆς.

–Ἐκκλησιαστικόν Bιβλιοπωλεῖον Ἱ. Mητροπόλεως Πέτρας καί Xερρονήσου «Mεγάλη Παναγία»: Λειτουργεῖ εἰς τήν Nεάπολιν. Ὑπεύθυνη˙ Πρεσβ. Γεωργία Περβολαράκη, τηλ. 28410 33.825, Fax 33.825.

–Ἐκδόσεις: α) Ἐπιστημονική Ἐπετηρίδα, τόμος Α΄. β) Σπιναλόγκα, τό νησί τοῦ πόνου, τῆς πίστης, τῆς ἐλπίδας (Ἑλληνική & Ἀγγλική ἔκδοσις).


 Επικοινωνία Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Created by iWorx