Μήνυμα για ιστοσελίδα Μητροπόλεως

 

 

    Ἡ ἐποχή μας χαρακτηρίζεται ς ἐποχή τῆς πληροφορίας καί τῆς εἰκόνας. Ζῶντας μέσα σέ μιά τέτοια κοινωνία, φείλουμε νά δίνουμε τήν μαρτυρία τς ὀρθοδόξου πίστεώς μας, νά χρησιμοποιοῦμε κάθε πρόσφορο μέσο καί νά εἴμαστε πάντοτε ἕτοιμοι νά ἀνταποκριθοῦμε στά νέα δεδομένα, στίς νέες προκλήσεις - προσκλήσεις τῆς ἐποχῆς μας.

   Μέ αὐτή τή σκέψη, προβαίνουμε στήν ἀνάρτηση στόν παγκόσμιο διαδικτυακό ἱστό τῆς ἱστοσελίδας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πέτρας καί Χερρονήσου. Σκοπός μας εναι νά δίνουμε καί μέσω το διαδικτύου «λόγον περί τῆς ἐν ἡμῖν ἐλπίδος παντί τῷ αἰτούντι».

     Πρωτίστως ἀπευθυνόμαστε στούς πάμπολλους ἐπισκέπτες μας ἡμεδαποῦς καί ἀλλοδαποῦς, ὁμοδόξους, ἑτεροδόξους καί ἀλλοθρήσκους, καθώς ὅλοι τους ὁπωσδήποτε θά συναντήσουν στό διάβα τούς κάποια κκλησία, κάποιο μοναστήρι, κάποιο μικρό προσκυνητάρι. λάχιστοι θά τά προσπεράσουν διάφορα. Περισσότεροι θά ἀναρωτηθοῦν γιά τή σημασία καί τό συμβολισμό τους. Κάποιοι θά ζητήσουν νά μάθουν περισσότερα γιά τήν πίστη μας, γιά τήν στορία τοῦ τόπου μας, γιά τήν διοίκηση τῆς Μητροπόλεως.

  Ὅμως καί οἱ μόνιμοι κάτοικοι τῆς Μητροπόλεώς μας πλοηγούμενοι στήν ἰστοσελίδα θά οἰκοδομηθοῦν πνευματικά. Θά γνωρίσουν τήν τοπική ἐκκλησιαστική ἱστορία καί θά ἰσχυροποιήσουν τό δεσμό τους μέ τήν τοπική Ἐκκλησία, τήν Ἐκκλησία τους καί τό σεπτό Κέντρο, τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, τήν Μητέρα μας Ἐκκλησία.

    Εὔχομαι σέ ὅλους ὅσους φιλοξενηθοῦν στήν ἱστοσελίδα τῆς Μητροπόλεώς μας τήν εὐλογία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ στή ζωή τους, τήν προστασία καί τίς πρεσβεῖες τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τς Μεγάλης Παναγίας καί τῶν Κρητῶν Ἁγίων.

Ὁ Μητροπολίτης
Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
 Επικοινωνία Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Created by iWorx