Λόγος Κατηχητήριος ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς

Post Image

Ἄς ἐπιλέξουμε ὁ Χριστός νά ἔχει τόν πρῶτο καί τόν ἔσχατο λόγο στή ζωή μας

Post Image

Μνήμη Ευγενίου Αρχιεπισκόπου

Post Image

‘Εγκύκλιος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Νεκταρίου γιά τήν ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.

Post Image

Εγκύκλιος Σεβ. Μητροπολίτου Πέτρας και Χερρονήσου κ. Νεκταρίου για την Κυριακή της Ορθοδοξίας

Ὁμιλία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Νεκταρίου, ἐκπροσώπου τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου στήν τελετή ἐνθρονίσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου

Post Image

Εγκύκλιος Σεβ. Μτηροπολίτου Πέτρας και Χερρονήσου κ. Νεκταρίου για την εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Post Image

Ὁμιλία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Νεκταρίου κατά τήν παρουσίαση τῆς μελέτης τοῦ ΤΕΙ Ἁγ. Νικολάου γιά τόν Ἐκκλησιαστικό Τουρισμό καί ἄλλες μορφές ἐναλλακτικοῦ τουρισμοῦ.

Post Image

Εγκύκλιος Σεβ. Μτηροπολίτου Πέτρας και Χερρονήσου κ. Νεκταρίου για την Κυριακή των Βαΐων

Post Image

Πατριαρχική Ἐγκύκλιος περί Ἁγίου Μύρου

1 2 3 4 5 7