Συγγραφέας: Μητροπολίτης Πέτρας καί Χερρονήσου Νεκτάριος
Εκδόσεις: Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πέτρας καί Χερρονήσου