Συγγραφέας: Πρωτ. Εὐάγγελος Παχυγιαννάκης
Εκδόσεις: Ἔκδοση Ἐνορίας Ἁγίας Τριάδος, Ἁγίου Νικολάου Κρήτης