Ερμηνεία: Χορωδία καὶ Ὀρχήστρα νέων «Ἄνθη τῆς Πέτρας»