Συγγραφέας: Εὐάγγελος Τσαγκαράκης, Δικηγόρος
Εκδόσεις: Ἱ.Μητροπόλεως Πέτρας & Χερρονήσου
Επιμέλεια: Ἀρχιμ. Τῖτος Ταμπακάκης καί Γεώργιος Μαμάκης