Περιοχή: Κέραμος-Καστέλλι

Ἡ Μονή τοῦ Κεράμου ἦταν οἰκογενειακή καί βρίσκεται δυτικά τοῦΚαστελλίου τῆς Φουρνῆς. Τό καθολικό τῆς Μονῆς οἰκοδομήθηκε τό 1644 ἀπό τήν οἰκογένεια τῶν Κατζαράδων λίγο πρίν ἀπό τήν τουρκική ἐπίθεση.

Φωτογραφικό Αρχείο