Περιοχή: Λακώνια

Ἱδρύθηκε ἀπό τόν Νικηφόρο Σιγανό τό 1623. Ἡ Mονή ἡ ὁποία διέθετε μεγάλη ἀκίνητη περιουσία βεβηλώθηκε κατά τήν ἐπανάσταση τοῦ 1866.

Φωτογραφικό Αρχείο