Περιοχή: Δωριές

Πρόκειται γιά παλαιότατο μοναστικό κέντρο πού ἤκμαζε ἀπό τή β΄ Βυζαντινή περίοδο. Διασώζει σπάνιες φορητές εἰκόνες.

Φωτογραφικό Αρχείο