Περιοχή: Βουλισμένη

Ὁ ναός, κατασκευασμένος στίς πρῶτες δεκαετίες τοῦ 14ου αἰῶνα, εἶναι σταυρεπίστεγος μέ ἐξαιρετικῆς τέχνης νωπογραφίες πού περιλαμβάνουν σκηνές ἀπό τούς τρεῖς γνωστούς ὀρθόδοξους εἰκονογραφικούς κύκλους δοσμένες μέ μία τεχνική «ἐν ἐξελίξει» καί μέ πολύ ἀξιόλογες προοπτικές πού σηματοδοτοῦσαν τήν ἐπικράτηση νέων ἁγιογραφικῶν τάσεων στήν περιοχή.

Φωτογραφικό Αρχείο