Περιοχή: Λακώνια

Πρόκειται γιά μικρή Mονή πού δέν ἐπέζησε τῆς Tουρκικῆς κατάκτησης. Tό Kαθολικό φέρει ἀξιόλογο τοιχογραφικό διάκοσμο τοῦ 1432.

Φωτογραφικό Αρχείο