Περιοχή: Καστέλλι

Ἡ γυναικεία Μονή τῶν καλογραιάδων βρίσκεται στή θέση «χῶνος» τοῦ κάμπου τῆς Φουρνῆς πολύ κοντά στήν Κεραπολίτισσα. Ἀναφέρεται σέ ἔγγραφο τοῦ 1640.

Φωτογραφικό Αρχείο