Μονάδα Φροντίδος Ἡλικιωμένων Ὀροπεδίου Λασιθίου «Παναγία ἡ Γερόντισσα», εἰς Τζερμιάδες. Διοικεῖται ὑπό ἐπιτροπῆς, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πέτρας καί Χερρονήσου. Τηλ. 28440- 22.650. Διευθυντής· Πρωτ. Χρύσανθος Πλευράκης, τηλ. 6973 223645.