Στήν περιοχή download τῆς ἱστοσελίδας μας μπορεῖτε νά βρεῖτε τήν Ἐγκύκλιο τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πέτρας καί Χερρονήσου κ.κ. Νεκταρίου γιά τήν Κυριακή τῶν Βαΐων.