Τά προγράμματα τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Μεγάλης Παναγίας καθώς καί Ἐνοριῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, μπορεῖτε νά τά κατεβάσετε ἀπό τήν περιοχή download τῆς ἱστοσελίδας μας.