Σχολή Ἁγιογραφίας. Λειτουργεῖ εἰς τάς Ι. Μονάς Ἁγ. Γεωργίου Σελλινάρι καί Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ πόλεως Ἁγ. Νικολάου. Ὑπεύθυ- νος π. Θεμιστοκλῆς Ματθαιάκης, ἁγιογράφος, τηλ. 6991 011979.