Ἐκκλησιαστική Στέγη Ἀγάπης Νεαπόλεως: Ὑπεύθυνος· Πρωτ. Κωνσταντῖνος Περβολαράκης, τηλ. 28410-33.826.