Συγγραφέας: Πρωτ. Γεωργίου Ἀτσαλάκη
Εκδόσεις: Ἅγιος Νικόλαος, 2006