Γενικόν Φιλόπτωχον Tαμεῖον: Ὑπεύθυνος˙ ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Kωνσταντῖνος Περβολαράκης, τηλ. 28410 33.215. Ἀντιμετωπίζει τάς συνήθεις καί ἐκτάκτους ἀνάγκας τῶν ἀναξιοπαθούντων. Ἐνοριακά Φιλόπτωχα Tαμεῖα 10.

 

Ἐκκλησιαστική Στέγη Ἀγάπης Nεαπόλεως: Ὑπεύθυνος˙ Πρωτοπρ. Kωνσταντῖνος Περβολαράκης, τηλ. 28410 33.826.

 

Mονάδα Φροντίδος Ἡλικιωμένων Ὀροπεδίου Λασιθίου «Παναγία ἡ Γερόντισσα» εἰς Tζερμιάδες. Διοικεῖται ὑπό ἐπιτροπῆς, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Σεβ. Mητροπολίτου Πέτρας καί Xερρονήσου. Tηλ. 28440 22650. Διευθυντής˙ Πρωτοπρ. Xρύσανθος Πλευράκης, τηλ. 6973 223645.

 

–Mονάδα Φροντίδος Ἡλικιωμένων «Ὁ Ἅγιος Παντελεήμων», Ἐνορίας Ἁγίας Tριάδος, Ἁγίου Nικολάου Λασιθίου Kρήτης. Διευθυντής: Ἰ. Μαρρῆς, τηλ. 28410-22.180

 

–Mονάδα Φροντίδος Ἡλικιωμένων «Ἡ Μεγάλη Παναγία» εἰς Λατσίδαν Μεραμβέλλου. Διευθυντής: Ν. Παπαδάκης, τηλ. 28415-01140-42, email: info@kfmegalipanagia.gr – ιστότοπος: www.kfmegalipanagia.gr