Βιογραφικό

 Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας καί Χερρονήσου

κ. κ. Γερασίμου

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμος, γεννήθηκε τό 1969. Οἱ γονεῖς του ὀνομάζονται Εὐτύχιος καί Μαρίνα.

Τίς ἐγκύκλιες σπουδές του περάτωσε στό Ἡράκλειο. Φοίτησε στήν Ἀνωτέρα Ἐκκλησιαστική Σχολή Ἀθηνῶν καί στό Τμῆμα Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Παρακολούθησε μαθήματα στό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν τοῦ τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν στόν τομέα Ἱστορίας – Λατρείας.

Τό 1994 ἐκάρη μοναχός στήν Ἱερά Μονή Ἀγκαράθου. Τό 1995 χειροτονήθηκε Διάκονος. Τό 1998 διορίσθηκε οἰκονόμος τοῦ ἐρειπωμένου Μετοχίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγκαράθου «Κυρία Ἐλεοῦσα», τό ὁποῖο ἀνακαίνισε ἐκ βάθρων.

Πρεσβύτερος χειροτονήθηκε τό ἔτος 2001. Ἐκπροσώπησε τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Κρήτης σέ διάφορες ἀποστολές καί ἐκδηλώσεις.

Τό 2004, ἐξελέγη ἀπό τήν Ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Μετανοίας του Ἡγούμενος αὐτῆς καί ἀπό τή θέση αὐτή διηκόνησε τήν Ἐκκλησία ὡς καί τῆς ἐκλογῆς του.

Ἐπί Ἡγουμενίας του ἀνακαινίσθηκε τό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγκαράθου, τό Ἡγουμενεῖο καί ἄλλα τμήματα αὐτῆς.

Μητροπολίτης Πέτρας καί Χερρονήσου ἐξελέγη στίς 8 Δεκεμβρίου 2015.

Ἀπό τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2016 ἕως τό τέλος Αυγοῦστου τοῦ 2017 κλήθηκε ὑπό τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, ὡς μέλος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Ὀνομαστήρια: 20 Ὀκτωβρίου.
Ὁσίου καί Θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Γερασίμου τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ.