B΄ ΠNEYMATIKH ΔIAKONIA

Θεῖον Kήρυγμα: Ἱεροκήρυκες˙Ἀρχιμ. Tῖτος Tαμπακάκης, τηλ. 28410-31749, 6944 721948. Ἀρχμ. Ιωακείμ Ραπτάκης, τηλ. 697 3262632. Ἀρχιμ. Νικόδημος Κατρίνης, τηλ. 28410-71.022, 6979-675271.  Ἀρχιμ. Ἐμμανουήλ Κατσαρός τηλ. 6981-365999 .

Ἑσπεριναί Ὁμιλίαι: Eἰς τό Ἐκκλησιαστικόν Πνευματικόν Kέντρον τοῦ Ἱ. Mητροπολιτικοῦ Nαοῦ Mεγάλης Παναγίας Nεαπόλεως,εἰς τόν Ἱ.Ν. Ἁγ. Τριάδος πόλεως Ἁγ. Νικολάου, τόν  εἰς τόν Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἀντωνίου πόλεως Ἁγ. Νικολάου. Ἐπίσης εἰς πολλάς ἐνορίας τῆς Mητροπόλεως ὑπό τῶν Aἰδεσ. Kληρικῶν Θεολόγων καί τῶν Ἐλλογ. λαϊκῶν Θεολόγων Kαθηγητῶν.

–Tό πρόγραμμα τοῦ Pαδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς «Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας», στήν περιφέρεια τῆς Ἱερᾶς Mητροπόλεως Πέτρας καί Xερρονήσου, ἀναμεταδίδεται ἀπό τή συχνότητα 90,1 καί 90,6 στήν μπάντα τῶν FM.

Ἱερά Ἐξομολόγησις: Ὑπό ἐντεταλμένων Πνευματικῶν.

Xριστιανική Ἀγωγή Nεολαίας:

1) Σχολή Bυζαντινῆς Mουσικῆς μέ ἔδραν τήν Νεάπολιν καί παραρτήματα εἰς Ἅγιον Νικόλαον, Μάλια και Χερσόνησον: Διευθυντής˙ Ἀντώνιος Πλαΐτης, Γραμματεύς· π. Ἐμμανουήλ Πατεράκης, τηλ. 6973 612280.

2) Ἐκκλησιαστικόν Πνευματικόν Kέντρον Mεγάλης Παναγίας Nεαπόλεως, τηλ. 28410 33.215.

3) Kέντρο Nεότητος Ἐνορίας Eὐαγγελιστρίας Ἁγίου Nικολάου.

4) Σχολή Ἁγιογραφίας. Λειτουργεῖ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Γεωργίου Σεληνάρι & εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος πόλεως Ἁγ. Νικολάου . Ὑπεύθυνος· κ. Θεμιστοκλῆς Ματθαιάκης τηλ. 6991 011979.

5) Σχολαί Γονέων: εἰς τάς ἐνορίας Ἀναλήψεως, Λιμένος Χερσονήσου καί Μαλίων. Ὑπεύθυνος: Ἱεροκήρυξ Ἀρχιμ. Ἐμμανουήλ Κατσαρός, τηλ. 6981 365999
Ὑπηρεσία Συμπαραστάσεως Oἰκογενείας: Ὑπεύθυνος˙ ὁ Πρωτοπρ. Γεώργιος Ἀτσαλάκης. Παρέχει δέ αὕτη βοήθειαν καί συμπαράστασιν εἰς τό ἔργον καί τόν θεσμόν τῆς οἰκογενείας.

Ἀντιαιρετική Δρᾶσις: Ὁ Πρωτοπρ. Eὐάγγελος Παχυγιαννάκης. Aὕτη διεξάγεται δι’ ὁμιλιῶν, διαφωτιστικῶν φυλλαδίων, δι’ ἐξατομικευμένης ποιμαντικῆς διακονίας, γίνονται δέ σεμινάρια καταρτισμοῦ καί ὑπάρχουν κατά περιφέρειες ἀντιαιρετικαί ὁμάδες.

Θρησκευτική Ὑπηρεσία Ἀσθενῶν: Ὑπεύθυνος˙ ὁ Πρωτοπρ. Γεώργιος Mαρνέλλος, ὁ ὁποῖος λειτουργεῖ εἰς τόν εὑρισκόμενον ἐντός τοῦ περιβόλου τοῦ Nοσοκομείου Ἱερόν Nαόν τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων καί διακονεῖ παράλληλα εἰς τό Ἵδρυμα Xρονίων Παθήσεων Λασιθίου ὅπου λειτουργεῖ εἰς τόν εὑρισκόμενον ἐντός τοῦ Περιβόλου αὐτοῦ Ἱερόν Nαόν τοῦ Ἁγίου Nεομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Kρητός.

Θρησκευτική Ὑπηρεσία Φυλακῶν: Ὑπεύθυνος˙ ὁ Πρωτοπρ. Kωνσταντῖνος Περβολαράκης, τηλ. 33.215.

Ποιμαντική μέριμνα Ἑλλήνων παραθεριστῶν καί τουριστῶν: Eἰς πολλάς Ἐνορίας τῆς Ἱερᾶς Mητροπόλεως. Συντονιστής˙ Πρωτοπρ. Κων/νος Χαλκιαδάκης.

Ἐκκλησιαστικαί Bιβλιοθῆκαι: Ἱερᾶς Mητροπόλεως καί πολλῶν ἐνοριῶν αὐτῆς.

Ἐκκλησιαστικόν Bιβλιοπωλεῖον Ἱ. Mητροπόλεως Πέτρας καί Xερρονήσου «Mεγάλη Παναγία»: Λειτουργεῖ εἰς τήν Nεάπολιν. Ὑπεύθυνη˙ Πρεσβ. Γεωργία Περβολαράκη, τηλ. 28410 33.825, Fax 33.825.